• Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!
 • Noi asigurăm liniștea Dumneavoastră!

Страхование Имущества

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Личное страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Авто-страхование

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Страхование и транспорт

На протяжении всей нашей деятельности, мы стремимся предоставлять страховые продукты и услуги для удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей и предприятий.

Гражданская Ответственность

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC - COMPANIA DE ASIGURĂRI

„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

     1. Denumirea completă a Companiei:

     Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA

     1. Numărul şi data înregistrării de stat: 1002600020908 din 07.2001
     2. Licenţa de activitate:

     seria CNPF nr.000842 din 29.03.2011, eliberată pe un termen nelimitat

     1. Sediul: MD-2068, mun.Chişinău, bvd.Moscova, 15/7
     2. Datele de contact:

     Tel: 022-265-700, 022-265-701, fax: 022-265-713

     e-mail: office@donaris.md, office@dg.md

     1. Pagina web: donaris.md
     2. Genul exclusiv de activitate: asigurări generale şi reasigurări
     3. Statutul: înregistrat în redacție nouă la Camera Înregistrării de Stat la 10.03.2015, cu modificări și completări ulterioare înregistrate la 01.06.2015, 05.11.2015, 25.11.2015, 26.02.2016
     4. Organele de conducere ale Companiei:
      1. Consiliul de Supraveghere

     Franz Fuchs – preşedinte; Sonja Raus – membru; Marek Golebiewski – membru.

     1. Comisia de cenzori: ÎM „First Audit International” SA
     2. Organul executiv (Consiliul de Administrație):

     Dinu Gherasim, Director General, Președintele Consiliului de Administrație Andrei Plamădeală, Director Financiar, membrul Consiliului de Administrație Contabil –şef: Oboroc Elena

     1. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate:

     - compania VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, cu sediul în Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republica Austria, codul fiscal FN 75687f, deținător de 1 877 319 acțiuni sau 99,9869% din numărul total de acțiuni ordinare cu drept de vot emise.

     1. Informația privind:
     • societatea de registru: Registrator Independent „Registru – Ind” S.A., MD2012, mun. Chişinău,   Grigore  Vieru,   22/1   of.60,   Director   O.Bujor,   tel.   (022)   22-49-63,   fax (022) 22-15-07, contract nr.09/16 din 09.12.2016; autorizație de societate de registru nr.0005 valabilă 01.01.2015 -31.12.2020.
     • auditorul: Compania de Audit „Grant Thornton Audit” SRL, MD2005, mun.Chişinău, str. G.Ureche, 69, Conducător Popov Dan, tel: 022 86 05 71, 22 74 62, contract 1605/56 din 12.05.2016, licenta seria A MMII Nr. 039838 din 17.02.2009.

      

     1. Factorii de resort autorizați să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor:

     -     Oficiul Central:

     Director General D.Gherasim, tel: 022 265 711, fax: 022 265 713

     Orele de audienţă pentru public: Luni, Joi, între orele 11:00 -12:00

      

     Şef Departament regularizare Daune V.Stradnic, tel: 022 444 558, fax: 022 434 616

      

     Şef Departament Juridic E.Ivaniuc,  tel: 022 265 714, fax: 022 265 713

Компании Группы VIG