C.A. Donaris Vienna Insurance Group S.A.

Misiunea de bază a companiei este oferirea unor produse şi servicii competitive la standarde calitative ireproşabile, capabile să răspundă cerinţelor vitale ale oamenilor.

Misiunea DONARIS GROUP

Permanenta perfecţionare a portofoliului, management performant şi deplina responsabilitate pentru obligaţiunile asumate constituie principiile de bază ale activităţii profesionale a DONARIS GROUP.